Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

KIẾN THỨC Y HỌC
Đăng lúc: 23-12-2017 07:01:55 AM - Đã xem: 99
Đăng lúc: 28-04-2017 09:45:23 AM - Đã xem: 251
Liên Hệ