Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

TẠP CHÍ TỪ QUANG- Phật Học Xá Lợi
Đăng lúc: 01-04-2016 06:07:17 PM - Đã xem: 672
Đăng lúc: 14-03-2015 09:09:13 AM - Đã xem: 1347
Đăng lúc: 24-11-2014 11:01:29 PM - Đã xem: 1364
Liên Hệ