Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

PHẦN GIỚI THIỆU KT NHA KHOA TỔNG QUAN
Đăng lúc: 03-09-2016 06:07:57 PM - Đã xem: 322
Đăng lúc: 26-08-2013 03:18:42 AM - Đã xem: 645
Đăng lúc: 03-09-2016 07:13:13 PM - Đã xem: 285
Liên Hệ