Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Giới thiệu

Chức vụ trong công tác nhà nước:

- Phó Giám Đốc BV Răng Hàm Mặt TP HCM (1999 - 2003).

- Tổng thư ký Hội RHM TP HCM (1980 - 2001).

- Phó Chủ Tịch Hội RHM TP HCM (2001 - 2004)

- Hội viên Hội RHM VN, Hội viên Hội ADI (Từ 1994)


Vice director of Odonto-Maxillo-Facial Hospital, HCMC (1999 - 2003)

- General Secretary of Odonto-Maxillo-Facial Association of HCMC (1980 - 2001).

- Vice President of Odonto-Maxillo-Facial Association HCMC (2001 - 2004),

- Member of A.D.I (From 1994)


 

 

 

Năm 1974: Tốt nghiệp Đại Học Nha Y Khoa Saigon. Bằng cấp Nha Y Sĩ Quốc Gia do Đại Học Nha Y Khoa Saigon cấp năm 1974.

* 1974: Graduated Doctor of dentistry, at Saigon Dental faculty and national dentistry degree.

Năm 1986: Bằng chứng nhận tốt nghiệp Chuyên Khoa 1 Răng Hàm Mặt (CK1,RHM)


1986:
 1rst doctor degree, specialist on Restorative dentistry, Prosthodontics and Oral health prevention at Dental Faculty of Ho Chi Minh City

 
Năm 2001: Bằng tốt nghiệp chuyên khoa 2 Răng Hàm Mặt (CK2 RHM)

2001: 2nd Doctor Degree, specialist on Dental public health

 

 
 

Chức vụ trong công tác nhà nước:

Trưởng Khoa Điều Trị Răng Thẫm Mỹ (1995-2003).


- Hội viên Hội RHM TP HCM.

 

- Chief of Cosmetic Restorative Dentistry, Odonto-Maxillo-Facial Hospital, HCMC (1995-2003),

- Member of HCMC Odonto-Maxillo-Facial Association

- Licence: GP5261/GCN-HN-Y. Health Service HCMC

 
Năm 1985: Tốt nghiệp ĐH Y Dược TP HCM, Khoa RHM năm 1985, văn bằng BS RHM do Khoa RHM, ĐH Y Dược cấp

* Graduated in 1985 Doctor of dentistry in Odonto-Maxillo –Facial Faculty, HCMC

 

 

 

 
Năm 1990-1992: Tu nghiệp sau ĐH tại Marseille, Pháp

1990 - 1992: Post-graduated 2 years in Marseille, France

  
Liên Hệ